Algemene verkoopsvoorwaarden Nutchel (Gedeponeerd handelsmerk)

2 december 2022
www.nutchel.be

NUTCHEL

Naamloze vennootschap
Bastnicherstrooss 19
L-9638 Pommerloch
LUXEMBURG
+352 2 879 5488
VAT number: LU30731700
Commercial register Luxembourg: B229226

1. Betaling

Voor boekingen gemaakt via ons beveiligde online boekingssysteem met een incheckdatum binnen 4 weken na de boekingsdatum is een volledige betaling verschuldigd om uw boeking te bevestigen. Boekingen gemaakt via ons veilige online boekingssysteem met een incheckdatum later dan 4 weken na de datum van uw boeking zijn onderworpen aan een aanbetaling van 30% om de reservering te bevestigen. Het resterende saldo van de boeking wordt 4 weken voor de incheckdatum automatisch van je kredietkaart afgeschreven.

We behouden ons het recht voor om uw boeking te annuleren als het openstaande saldo van uw boeking niet 4 weken voor uw incheckdatum is betaald. De aanbetaling van 30% die werd betaald op het moment van boeking wordt door Nutchel ingehouden als compensatie.

2. Herroeping

Ongeacht de wijze van boeking wordt een herroepingstermijn van 7 dagen na de boeking voorzien. In geval van annulering zullen we administratiekosten inhouden.

3. Betaling en reservering

De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:

 • Mastercard, Visa, American Express, Carte Bleue, Cartes Bancaires, iDeal, Bancontact, KBC, Belfius Direct, Giropay.

Voor elke reservatie rekenen we €29,50 administratiekosten aan.

De BTW die wordt toegepast is afhankelijk van de aard van de gereserveerde producten (accommodatie, service, enz.) en wordt automatisch berekend op uw factuur, daar wordt het bedrag BTW inclusief weergegeven.

Je betaalt een toeristenbelasting bij aankomst, het bedrag wordt berekend per persoon per dag.

4. Wijziging of annulering

In geval van wijziging of annulering zult u verzocht worden een schriftelijke aanvraag in te dienen, bij voorkeur per e-mail. Uw boekingscode dient vermeld te worden in het onderwerp van uw e-mail.

a. Annulering door uzelf, vóór uw verblijf

Voor iedere annulering zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn.

 • in geval van annulering meer dan 2 weken vóór de datum van aankomst, zal 30% van de reservering ingehouden worden;

 • in geval van annulering in de periode van 2 weken tot 1 week vóór het verblijf, zal 50% van de reservering ingehouden worden;

 • in geval van annulering binnen de 7 dagen vóór aankomst, onderbreking of niet-voleindiging van het verblijf, zal de volledige prijs voor het geboekte verblijf verschuldigd zijn aan Nutchel.

In geval van annulering zullen wij de administratiekosten inhouden.

b. Wijziging vóór uw verblijf

U kunt uw reservering wijzigen tot 8 dagen vooraf aankomst. In dit geval vallen 50€ administratiekosten aan. Indien u de reservering wilt verplaatsen naar een andere datum, dient de nieuwe datum de dag zelf aan ons doorgegeven te worden. U kunt uw reservering verplaatsen naar een andere datum binnen de komende 12 maanden. Een eventueel verschil in prijs dient betaald te worden.

c. Wijziging of annulering van het verblijf door Nutchel, vóór uw aankomst

De directie behoudt zich het recht voor om uw verblijf veiligheidshalve te annuleren in geval van slechte weeromstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer. In dergelijk geval zullen we u voorstellen uw verblijf uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen de bedragen betaald volledig aan u terugbetalen.

d. Wijziging of annulering van het verblijf door Nutchel, TER PLAATSE

De directie behoudt zich het recht voor om (enkel en alleen als u in een Canopy Cabin tussen de bomen verblijft) uw overnachting veiligheidshalve te annuleren in geval van een weerwaarschuwing die waarschuwt voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals noodweer, storm of onweer. Er zal u een alternatief verblijf voorgesteld worden, zonder meerkosten, onder voorbehoud van de beschikbaarheid. U zult een terugbetaling ontvangen van het verschil in prijs.

e. Wijziging of annulering van het verblijf door uzelf, TER PLAATSE

Indien u weigert uw verblijf te betrekken (angst, hoogtevrees, …), zult u geen enkele vergoeding kunnen eisen.

f. Annulering van diensten en extra's door U voor aankomst of bij aankomst ter plaatse

Om organisatorische redenen worden diensten en extra's die door u werden betaald op het moment van de boeking, zoals fietsen, gourmetmanden, huisdierpakketten, late check-in kosten en badhanddoeken niet terugbetaald.

g. Annulering wegens Covid-19

Voor elke wijziging of annulering van een reservering wegens Covid-19 gelden onze algemene voorwaarden.

5. Capaciteit

Het aantal personen per cabin vermeld op onze website stemt overeen met de maximaal toegelaten bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden.

6. Prijzen

In onze prijzen is de BTW begrepen. Enkel de op onze website vermelde prijzen zijn van kracht. Toeristenbelasting is niet inclusief in de door ons vermelde prijzen online, deze kosten zullen ter plekke betaald moeten worden.

Inbegrepen in de prijs van uw verblijf:

 • De toegang en het gebruik van het bos kamp

 • Waterverbruik

 • Hout voor de houtkachel

 • Freezing element voor de koelkast

 • Opmaak van de bedden voor aankomst, inclusief beddengoed

Niet ingegrepen in de prijs van uw verblijf:

 • Handdoeken in de Sweet, Classic voor 4 en Classic vor 6 cabins.

7. Kinderen

Bij aanvang van het verblijf kan een officieel document met de leeftijd van de kinderen gevraagd kunnen worden.

Alle Cosy Cabins zijn voor kinderen geschikt, ongeacht hun leeftijd.

8. Bijzondere voorwaarden

Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot onze Canopy en Nest Cabins afgeraden voor mensen met hoogtevrees, hartproblemen of ongecorrigeerd gezichtsvermogen.

9. (Huis)Dieren

Honden en huisdieren zijn toegelaten in de Classic for 4 and Classic for 6 cabins. Per cabin zijn maximaal twee honden toegelaten en we rekenen hier een kleine toeslag voor. Het huisdier moet de vereiste inentingen hebben gekregen en als hij het Cabin verlaat dient een hond aan de lijn gehouden te worden. Als uw huisdier overlast veroorzaakt, behouden wij het recht voor om u te vragen het dier naar een plaatselijke dierenopvang te brengen.

10. Waardevolle voorwerpen

We raden aan geen waardevolle voorwerpen in de verblijven achter te laten. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die daar gepleegd worden.

11. Klachten

Alle klachten in verband met uw verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na uw verblijf naar het volgende adres gezonden worden:

NUTCHEL SA
Bastnicherstrooss 19
L-9638 Pommerloch
LUXEMBURG

12. Consumptie van alcohol en roken

Het is strikt verboden zich in staat van dronkenschap te bevinden in de verblijven of in de toegangen (de trappen, ladders, bruggen en pontons).

Roken in de Cabins is verboden. Al onze Cabins zijn voorzien van een terras waar u kunt roken, op voorwaarde dat u geen peuken in de natuur achterlaat. Een asbakje zal in elke Cabin aanwezig zijn. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.

13. Geschillen

Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Luxemburg bevoegd.

14. Uw verblijf

We verzoeken u het uur van aankomst met ons af te spreken, in overeenstemming met de check-in tijden, uiterlijk 24 uur voor uw aankomst (uitsluitend per mail of telefoon). Indien u later arriveert of op het laatste moment opgehouden wordt, dient u ons te informeren.

U wordt vriendelijk verzocht binnen de uren van check-in te arriveren. Indien u later arriveert, hebben wij het recht u de toegang te weigeren, aangezien dit overlast kan veroorzaken voor andere gasten.

Het is strikt verboden op het domein te kamperen of er vuur aan te maken. We verzoeken u ook de wegen te respecteren. Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein, u kunt uw auto op de parkeerplaats bij de ingang parkeren.

We vragen u om tijdens uw verblijf alle veiligheidsinstructies strikt op te volgen.

Op de dag van uw vertrek dient u de cabins voor het uur van check-out te verlaten. Wij verzoeken u de cabin zo netjes mogelijk achter te laten en het materiaal dat wij u hebben toevertrouwd bij de receptie af te geven. Indien u de cabin later verlaat dan de officiële check-out, behouden wij ons het recht voor u een toeslag van € 60 in rekening te brengen.

We vragen u om uw cabin achter te laten in dezelfde staat als waarin u deze heeft ingevoerd en volgens de richtlijnen in het welkomstboek. Als dit niet wordt gerespecteerd, behouden wij ons het recht voor om u extra schoonmaakkosten in rekening te brengen.

15. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard, tijdens of te gevolge van een verblijf in een cabin of op het domain inclusief parking.

 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein.

 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Nutchel en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

 • Indien de Cabin verkeerd wordt gebruikt of verkeerd wordt achtergelaten, kunnen extra (schoonmaak) kosten in rekening worden gebracht

16. Borg

Wij behouden ons het recht voor om bij het inchecken een bedrag als borg te vragen (€100, of €150 wanneer u een huisdier meeneemt), om financieel verlies veroorzaakt door onjuist gebruik van de Cabin of het domein te voorkomen. Er wordt geen bedrag van uw rekening afgeschreven, maar een ‘reservering’ wordt op uw rekening geplaatst. Als er geen schade of verlies kan worden vastgesteld, wordt de reservering van de borg van uw rekening verwijdert. Echter, indien wel schade of verlies kan worden vastgesteld, dan behouden wij ons het recht voor om een deel of de gehele borg in te houden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de Cabin kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten van €60 worden doorberekend.

Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden, verklaart u te beseffen dat uw verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten of vogels in de nabijheid van de Cabins en mogelijk zelfs in de Cabin.

17. Give-Away condities en gebruik van kortingscodes

Door deel te nemen aan een Nutchel winactie gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van deze winactie, inclusief het type accommodatie en de periode van verblijf. De deelnemer aanvaardt dat de voorwaarden van het winnende verblijf kunnen veranderen afhankelijk van de beschikbaarheid. Enige wijziging door de winnende deelnemer van de datum/periode van het verblijf of het type accommodatie kan leiden tot extra kosten die aan de deelnemer in rekening zullen worden gebracht. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan Nutchel een lager geprijsd verblijf of accommodatie aanbieden dan oorspronkelijk in het kader van de winactie werd aangeboden. In dergelijke gevallen heeft de winnaar geen recht op terugbetaling van het prijsverschil. Discount codes kunnen niet gecumuleerd worden. Een kortingscode kan niet buiten de door Nutchel vastgestelde periode gebruikt worden.

18. Groepen en seminars
Ons algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepsverblijven en seminars die in onze forest villages worden georganiseerd, zowel voor het verblijf in de cabins als voor alle andere diensten, extra's en voorzieningen die in rekening worden gebracht.

Geactualiseerd op 2 december 2022

Go back-to-basic